Monthly Archives: styczeń 2011

Architektura Diotisalvi

W 1153 r. architekt Diotisalvi rozpoczął budowę baptysterium, wznosząc je na planie koła i nakrywając potężną kopułą z gotycką dekoracją. Wnętrze zawiera znakomite dzieło Nicoli Pisano (1260) — kazalnicę, która stała się wzorem d!a kazalnic katedr pizańskiej i sieneńskiej. Płaskorzeźby żywo przypominają klasyczne reliefy rzymskich sarkofagów w układzie szat, postaci i kompozycji. Niewątpliwie założyciele wielkiego