trakt królewski w warszawie

Początkiem Traktu Królewskiego jest Plac Zamkowy, dalej kolejno ulice: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, przebiega przez Łazienki Królewskie i prowadzi do Pałacu na Wilanowie. Zabudowa na trasie Traktu Królewskiego jest w przeważającej części barokowa, przeważnie siedemnasto i osiemnastowieczna (głównie kościoły i luksusowe rezydencje). Ponadto zachowała się w dużej mierze zabudowa klasycystyczna (przeważnie pałace) oraz zespoły dziewiętnastowiecznej zabudowy eklektycznej (przeważnie budynki użytkowe jak hotel Warszawa czy kamienica czynszowa). W tym bałaganie ujednolicono charakter zabudowy ulicy Nowy Świat (na odcinku do Alej Jerozolimskich), której nadano charakter klasycystyczny. Interesującą budowlą zabytkową (punktem obowiązkowym każdej eskapady turystycznej) jest barokowoklasycystyczny Kościół Świętej Anny. Świątynia zachowała jednakże elementy gotyckie (kryształowe sklepienia, w budynkach poklasztornych, a także części prezbiterium). Tymczasem kapliczki boczne pozostały renesansowe. Jednym z najciekawszych przykładów zabudowy historycznej jest hotel Warszawa Bristol oraz Europejski (oba renesansowe i oba budynki zaprojektowane przez Henryka oraz Władysława Marconiego). Kolejną interesującą świątynią jest barokowy Kościół Karmelitów (wybudowany według projektu Isidoro Affaita oraz Efraima Szregera), który zachował niemalże w całości wystrój barokowy (z siedemnastego i osiemnastego wieku). Podobnie interesujące są inne obiekty zabudowy sakralnej, mianowicie kościoły: Wizytek (z osiemnastego wieku), Kościół Świętego Krzyża, Kościół Świętego Aleksandra (klasycystyczny). Wśród pozostałych budynków historycznych należy zaś zwrócić szczególną uwagę na pałace znanych rodów arystokratycznych, głównie barokowe oraz klasycystyczne.