Plazzo Bianco

Uliczką obok kościoła S. Matteo wyjdziemy na piazza Ferrari, kierując się na pn. do piazza Fontane Marose. Palazzo Spinola po prawej stronie pochodzi z XV w. Od piazza Fontane rozpoczyna się via Garibaldi z szeregiem dziesięciu pałaców patrycjatu, wzniesionych w k. XVII w. Pod nr. 18 Palazzo Rosso zbud. w k. XVII w., pod nr. II Palazzo Bianco ukończony w pocz. XVIII w. Liczne zbiory sztuki gromadzą: Palazzo Spinola (Rubens, Van Dyck), Palazzo Rosso (Veronese, Palma ml. Caravaggio, Van Dyck, Diirer i in.) i Palazzo Bianco (m.in. świetny nagrobek Margherity Brabanckiej Giovanniego Pisana z 1313 r., rzeźba Canovy, malarstwo Huga van der Goesa, Van Dycka, Rubensa, Pontorma, Lippiego i wielu innych malarzy włoskich i hiszpańskich). Idąc przedłużeniem via Garibaldi — via Cairoli obok domu wielkiego pisarza, polityka i patrioty Giuseppe Mazziniego, przejdziemy przez largo delia Zecca do piazza delia Nunziata, mijając po prawej stronie kościół SS. Annunziata wzniesiony w k. XVI w. Za kościołem przy via Balbi usytuowany jest pałac z późniejszego okresu — budynek Uniwersytetu (1623) ze wspaniale rozbudowanymi schodami. Naprzeciw — Palazzo Reale budowany sukcesywnie od 1650 r. do pół. XIX w. W wielu jego salach galeria malarstwa z dziełami malarzy włoskich i obcych, zbiorami porcelany, monet i rękodzieła genueńskiego. Via Balbi zaprowadzi nas prosto na piazza Aquaverde w pobliże kościoła di Prę. Na zach. od kościoła i via Gramsci położony jest rozległy Palazzo Doria z pocz. XVI w., ofiarowany admirałowi przez miasto. Jego mury gościły wiele sławnych osobistości, a Giuseppe Verdi spędzał tu ostatnie lata swego pracowitego życia.